Agenda Driven Coaching

"Vi ser vikten av tydliga och mätbara resultat. Därför har vi utifrån forskning och erfarenhet av förändringsarbete utvecklat en egen metod som stöttar chefer inom större organisationer. Zobramethod™ garanterar en jämn och hög kvalitet på alla våra insatser samt möjlighet för organisationen att följa upp - det är vad våra kunder efterfrågar" säger Cathrin K Danielsson, Senior Consultant & Executive Coach Influence AB samt grundare fd Zobra Coaching AB.

Kontakta oss:

Mail info@zobracoaching.se

Telefon +46 8 410 759 60

 

Urval av våra kunder

 

Zobramethod™ by Influence

Förändring betyder utveckling

Influence AB är ett konsultföretag med en tydlig idé om vad som skiljer företag i världsklass mot övriga.

Med en vetenskapligt baserad metod (Kollektiv Intelligens) som grund i alla uppdrag leder och utvecklar Influence individer, grupper och företag till framgång. Nyckeln ligger i att skapa en intelligent organisation som samarbetar bättre, fokuserar bättre på målet och fattar bättre beslut.

Som ett av verktygen till individuellt stöd och framgång erbjuder Influence nu Zobramethod™ - en agenda driven coachingmetod paketerad och levererad på ett modernt sätt för den privata och offentliga sektorn.

Läs mer om coachingmetoden här